Naujienos

Informacinis pranešimas

Apie visuotinio Bendrovės narių susirinkimo sušaukimą 2022 m. balandžio 27 d.

Pranešame, kad 2022 m. balandžio 27 d. 11:00 val. ŽŪB „Vanaginė“ (juridinio asmens kodas 286075760, buveinės adresas adresas Prašiškių 51, Vanaginės k., LT-14332 Vilniaus r., toliau – Bendrovė) šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės narių susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdų, per ZOOM vaizdo pokalbių virtualų kambarį.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas  apie 2021 m. veiklą
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. 2021 m. Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.