Naujienos

Informacinis pranešimas

Apie visuotinio Bendrovės narių susirinkimo sušaukimą 2023 m. birželio 15 d.

Pranešame, kad 2023 m. birželio 15 d. 12:30 val. ŽŪB “Vanaginė” (juridinio asmens kodas 286075760, buveinės adresas adresas Prašiškių 51, Vanaginės k., LT-14332 Vilniaus r., toliau – Bendrovė) šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės narių susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, per ZOOM vaizdo pokalbių virtualų kambarį.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas  apie 2022 m. veiklą
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.